Dne 18. 5. proběhla v olomouckém středisku další muzikoterapie. Muzikoterapeut vytváří hudebně a emocionálně příznivé prostředí, které podporuje hudební vyjadřování klienta. Pomáhá rozvíjet hudební dovednosti, percepční, motorické, sociální a kognitivní funkce.

DSC_0319