Dne 17.5.2017 se v prostorách Římskokatolické farnosti sv. Václava Olomouc uskutečnil již 8.ročník kazuistického setkání pracovníků rané péče určený pro poskytovatele na Moravském území. Akce byla finančně pokryta díky projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“. 37 účastníků sdílelo 4 samostatné výstupy, které byly pod dohledem facilitátorky Petry Hálkové diskutovány a rozebírány. V rámci semináře vystoupil trochu netradičně také psychoterapeut spolu s poradkyní rané péče, kteří ve svém regionu započali aktivní propojování různých odborníků v rámci práce na společném případu. Popis jejich efektivní multidisciplinární spolupráce zaujal všechny přítomné, byť nebyl jediným přínosným vstupem v rámci celého dne.

Setkávání tohoto typu vede ke vzájemnému obohacování o zkušenosti jednotlivců, výstupem je zkvalitňování služeb rané péče.

WP_20170517_005 WP_20170517_010 WP_20170517_017