DSA Prague opět podpořila ranou péči

Organizace, kterou tvoří manželky diplomatů z celého světa Diplomatic Spouses Association Prague si opět vybrala Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc k podpoře. Obdrželi jsme šek ve výši 50 000, Kč na realizaci pobytu dětí s poruchou autistického spektra. Na slavnostním ceremoniálu, který se konal v nádherných prostorách rumunského velvyslanectví se sešlo 21 neziskových organizací z celé republiky. Atmosféra byla umocněna přítomností rumunského velvyslance, vše probíhalo za přítomnosti prezidentky DSA Prague Mrs Seemann. I následný vynikající raut byl zajištěn ze strany donátorů této organizace. Více lze shlédnout https://www.facebook.com/dsaprague/ Krásné setkání osobností a kultur napříč světem. Děkujeme.

Predani seku_2017

Predani seku_2017_spolecne foto