V rámci projektu Na cestě k soběstačnosti podpořeného Nadačním fondem Avast mapujeme pro naše klienty možnosti návazných služeb a zařízení v Moravskoslezském kraji. Počátkem dubna jsme navštívili hlučínskou organizaci Dětská rehabilitace. Vedle fyzioterapeutické ambulance zde funguje rehabilitační stacionář pro děti od dvou let, které zde pobývají v dopoledních hodinách. Odpoledne zde pak funguje rehabilitace pro děti, které nedocházejí do stacionáře. Zařízení není specializováno na žádný konkrétní typ postižení, primárně se však orientuje na zájemce z Hlučínska.

Dalším zařízením, do kterého jsme měli možnost nahlédnout, je Duhový dům v Ostravě. Jedná se o moderní komunitní centrum nabízející komplexní služby pro lidi s hendikepem. Vedle fyzioterapie, odlehčovací služby a denního stacionáře se zde nacházejí chráněné díly, tělocvična, základní i střední škola pro děti s kombinovaným postižením i prostory k zábavě. Odloučené pracoviště základní školy se pak nachází na Stojanově náměstí. Duhový dům provozuje Slezská diakonie.

„Děkujeme pracovníkům obou organizací za milé přijetí i jejich čas. Veškeré informace, které jsme se dozvěděli, zúročíme při konzultacích s našimi klientskými rodinami. Zejména v situacích, kdy se blíží sedmý rok věku dítěte a rodiče hledají vhodnou podpůrnou službu ve svém regionu,“ říká poradkyně rané péče Martina Kroutilová.

stažený-soubor-300x132

SH3  ZŠSD2 (1)      ZŠSD2 (2) SH4