V Brně – Soběšicích probíhal o slunečné neděli 28. 5. Den dětí na téma „Poznávejte svět všemi smysly“!  Děti si mohly u našeho zážitkového stánku zažít, jaké je to nevidět. Děti si mohly vyzkoušet různé hmatové, čichové a sluchové pomůcky. Pro děti byla připravená také dráha pro orientaci v prostoru s bílou holí. Dětského dne se zúčastnilo 250 dětí a náš stánek byl dětmi opravdu velmi oblíbený! 🙂

P1020466 P1020479 P1020488 P1020491010