TISKOVÁ ZPRÁVA

Malé děti s těžkým postižením vyjedou na intenzivní kurz

Olomouc, 25. května 2017 – Od neděle 28. května bude hotel Svratka na Vysočině hostit klientské rodiny Společnosti pro ranou péči (SPRP). V průběhu týdenního intenzivního pobytu si rodiče s dětmi, jež od útlého věku bojují s vážnou nemocí nebo postižením, vyzkouší širokou škálu metod a cvičení, které jim mohou pomoci při podpoře zdravého vývoje. Mimořádné akce, která se koná jednou ročně, se zúčastní 16 rodin z celé republiky.

Olomoucké středisko na stejném místě organizuje pobyt zaměřený na podporu dětí s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, postižením zraku nebo dětí s ohroženým vývojem již pošesté. Kurz svou náplní doplňuje komplexní nabídku rané péče spočívající především v práci v přirozeném prostředí dítěte, tedy přímo v rodinách. „Odborná práce poradců se soustředí zejména na vedení rodičů dětí. Pro rodiče je důležité mít informace o postižení, porozumět jim a naučit se, jak dětem přes jejich hendikep maximálně pomoci v rozvoji. Naši terénní poradci v průběhu roku k rodině jezdí zpravidla jednou za měsíc až jednou za dva měsíce dle individuální potřeby. Kurz je tak jedinečnou příležitostí, jak si během krátkého souvislého času osvojit velký objem podpůrných činností,“ říká vedoucí kurzu Tomáš Vyskočil.

V rámci dopoledních programových bloků si klientské rodiny SPRP pod vedením kvalifikovaných poradkyň vyzkouší činnosti zaměřené např. na podporu rozvoje v oblastech motoriky, prostorové orientace nebo sebeobslužných činností „V naší skupině máme děti, které se začínají učit chodit. A protože mají nejen zrakový problém, ale i potíže s pohybem, potřebují jej trénovat za různých podmínek a na různých površích. Máme pro ně připravené materiály, jako jsou kamínky, tráva nebo bublinkové fólie. Ty jsou zajímavé nejen na dotek, ale i sluchově. Děti si je mohou nejdříve osahat, aby si na ně zvykly, pak podle možností na nich třeba jít s maminkou za ruku nebo po nich lézt po kolenou. Poznávají tak svět všemi smysly, trénují hmat na nohou i na rukou, sluch a rovnováhu,“ doplnila Eva Černíková z olomoucké pobočky SPRP. Pohyb dětí s postižením je podle ní potřeba rozvíjet v různých podmínkách především z toho důvodu, aby si děti na okolní svět, který vnímají s obtížemi, rychleji zvykly a byly dříve samostatné.

V loňském roce se intenzivního kurzu účastnila také rodina Krejčí z Kvasic u Kroměříže, pro něž byl program přínosem v tom, že se jejich syn Lukáš mohl potkat s novými dětmi a být členem větší skupiny.Už víme, že Lukáškovi noví lidé a podněty nevadí. Je rád i mezi ostatními. Luky byl v kolektivu šťastný, spokojený. Sociální kontakt je pro něj přínos. Chystáme se do školky a nejen já, ale ani manžel už nemáme strach z toho, jak bude reagovat, protože jsme zjistili, že to zvládne,“ přiznává maminka tehdy tříletého Lukáška.

Vedle dopolední intenzivní práce je program kurzu doplněn o další aktivity, ke kterým se rodiny běžně nemusí dostat. Vyzkouší si muzikoterapii (léčbu hudbou), canisterapii (působení na psychický, tělesný i společenský rozvoj prostřednictvím speciálně vycvičeného psa) nebo speciálně uzpůsobené hodiny plavání. „Lukášek měl rád vodu, ale netušili jsme, jak s ním manipulovat. Dříve jsme se hrozně báli, a nyní ho držím jen jednou rukou a užíváme si to. Je to jediná chvilka, kdy Lukyho nemusíme držet, handicap ve vodě není znát. Pro Lukáška je nyní plavání to nejvzácnější, co má,“ připojila paní Krejčí.

Rodiny mají v rámci programu možnost vyzkoušet pomůcky, které jsou pro děti s postižením mnohdy nezbytné, ať už jde o polohovací sedačky, vozíky či dětské brýle. Kurz také otevírá možnost pro vzájemné sdílení, předávání rad a zkušeností mezi rodinami. Jeho uskutečnění je možné především díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška částkou 190 000 Kč.

Raná péče je bezplatná sociální služba zajišťující odbornou pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodilo dítě těžce nemocné nebo s postižením. Určena je dětem od narození do sedmi let po tak dlouhou dobu, jak to rodina potřebuje. Poradkyně navštěvuje rodiny v pravidelných intervalech v domácím prostředí a společně plánují, jak dítě rozvíjet v oblastech, kde rodiče spatřují obtíže. V rámci toho poradkyně doporučují i zapůjčují pomůcky, kterými se dítě učí pomocí hry. Těmito pomůckami mohou někdy být zdánlivě obyčejné věci, nebo běžně dostupné hračky, které poradkyně upravují, odborně s nimi pracují a učí to i rodiče. Na každé následující domácí konzultaci společně s rodiči sledují pokroky, kterých dítě dosáhlo.

Vedle podpory věnované dítěti pracovnice rodině poskytují poradenství v oblasti dávek a pomůcek, na něž mají nárok. Také radí, jak zvládat nečekanou životní situaci, která je narozením dítěte s postižením potkala, a která je spojena s psychickým i sociálním dopadem na rodinu. Poradkyně rovněž zprostředkovávají kontakt s dalšími specialisty (zdravotnictví, sociální péče). Nedílnou součástí jejich práce je pomoc při přípravě vhodných podmínek pro přijetí dítěte do školského systému. Současně rodinám zajišťují kontakt s dalšími rodinami v obdobné situaci.

Další informace podá:
Mgr. Tomáš Vyskočil
vedoucí olomoucké pobočky SPRP
tel.: 777 234 035
e-mail: vedouci.olomouc@ranapece.cz