Konferenci, kterou organizovalo olomoucké pracoviště Společnosti pro ranou péči společně s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit v prostorách Fakulty tělesné kultury University Palackého v Olomouci, proběhlo ve dnech 13. – 15. září 2017 pod záštitou MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., primáře novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Konferenci finančně podpořili, a také se jí účastnili zástupci Olomouckého kraje, MPSV, Nadačního fondu Avast a Nadace rozvoje občanské společnosti. Všichni účastníci měli možnost vyslechnout odborné přednášky, předat si i sdílet zkušenosti ze své práce na konkrétních kazuistikách. Zavítali k nám také kolegyně z Rakouska a představily jak funguje raná péče u našich sousedů. Po celou dobu vládla přátelská i pracovní atmosféra, padaly otázky, vedly se diskuse. Výstupem byl sborník, který obdrželi všichni účastníci i přednášející. Nejcennější zpětné vazby se všem dostalo od maminky, která po pěti letech ukončuje službu rané péče. Její poděkování, doporučení, postřehy a zhodnocení bylo nenahraditelné. Jednotlivé přednášky můžete najít na konferenčním webu http://konference.ranapece.cz/.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci konference podíleli: organizátorům, podporovatelům, přednášejícím i pozorným posluchačům.

IMG-826c5b7d2707761fd74bcd4b3155a967-V
Foto č. (63)
Foto č. (21)
Foto č. (55)
Foto č. (57)
Foto č. (27) Ořez Foto č. (18)