Minulý týden proběhl v Olomouci V. ročník Konference pracovníků v rané péči a ani poradkyně našeho českobudějovického střediska na ní nechyběly. Měly jsme tak možnost vyslechnout zajímavé odborné přednášky a diskutovat o aktuálních tématech oboru, o teoriích, přístupech, metodách i technikách v diagnostice v rané péči.

Na konferenci zaznělo mnoho inspirativních a přínosných přednášek, s velkým zájmem jsme sledovaly například příspěvek Romany Straussové z Centra Terapie Autismu o tom, jak zásadní je včasná diagnostika dětí s PAS a jak mohou především rodiče, coby hlavní terapeuti svého dítěte, systematickou prací s dítětem významně zlepšit jeho vývoj.

Dalším vysoce hodnoceným příspěvkem byla přednáška Veroniky Staňkové z Mobilního hospicu Ondrášek o spolupráci v dětské paliativní péči. Autorka objasnila základní pojmy a principy domácí hospicové péče a uvedla příklady spolupráce hospicové a rané péče v rodině umírajícího dítěte.

Setkání se zahraničními kolegy bývá vždy velmi obohacující, a tak jsme se velice rády setkaly a vyslechly zkušenosti rakouských kolegyň Elisabeth Meller a Sylvie Stulhofer z obecně prospěšné organizace Chance B.

Na závěr konference jsme vyslechly příběh Marcely Kykalové, maminky šestiletého chlapce Adama s Mowat-Wilson genetickým syndromem. U Adámka bylo velmi obtížné určit správnou diagnózu – to se podařilo až po 4 letech v sousedním Německu. Marcela Kykalová vyjádřila veliké poděkování a úctu všem poradcům ze Společnosti pro ranou péči, jejíž služby považuje za obrovský přínos pro rodiny dětí s postižením.

Pokud by vás zajímala další témata, která na konferenci zazněla, podívejte se na http://konference.ranapece.cz/.

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0007