„Život v souvislostech“

Letošní jubilejní 10. ročník osvětové kampaně Týden rané péče® chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. V rámci Týdne rané péče chceme informovat laickou i odbornou veřejnost a možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

Slogan letošní kampaně „Život v souvislostech“ se snaží upozornit na důležitost komplexní podpory rodiny, jejích potřeb v návaznosti na reálný život v místní komunitě. Raná péče v současnosti vychází z jeho běžného, každodenního života dítěte a jeho možností.

Aby bylo možné tuto myšlenku naplňovat, je zapotřebí vyzdvihnout potřebu terénního charakteru sociální služby raná péče. Kvalitní podporu lze rodině poskytnout pouze za předpokladu, že známe kontext rodinného života dítěte, rodičů, sourozenců a všech pro dítě důležitých osob i skutečností.

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče® zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky. V týdnu od 6. do 12. listopadu 2017 se může veřejnost účastnit mnoha akcí, dní otevřených dveří, diskuzí, kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových seminářů, výstav a mnoha dalších.

Kampaň osvětového charakteru proběhne také v médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné.

Spolupracujeme již tradičně, nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… Pokud se rodiny rozhodnou vychovávat dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci!“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová.

Více o celostátní kampani Týdne rané péče se dozvíte ZDE.

Programy jen našich středisek:

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno:

TRP-plakat_A4 všechny akce-page-001TRP-plakat_A4 všechny akce-page-002

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc:

Harmonogram TRP - Olomouc2-page-001

Olomouc1_TRP program-page-001

 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava:

TRP-plakat_A4_program celý týden_verze s kontakty-page-001

 

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice:

P0001

Středisko SPRP – Praha:

P0001