V brněnském Středisku se již těšíme na koncert ZKOLEDUJ SE, který proběhne v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou 2.12. v 19.00 hod. Myšlenku koncertu vymyslel herec Petr Vaněk a jeho přátelé a ti budou hlavní účinkující. Výjimečné na této akci je to, že si účinkující zazpívají a zahrají koledy společně s diváky. Věříme, že tento způsob zábavy přinese zintenzivnění pocitů vánoční atmosféry.

Výtěžek vstupného bude využit na podporu péče o klientské rodiny Střediska rané péče SPRP, pobočky Brno. Tento projekt finančně podpořila Nadace Divoké husy, která výtěžek ze vstupného zdvojnásobí. Grant bude použít na rozvoj rané péče v Kraji Vysočina. Středisko rozšíří sklad pomůcek a stimulačních hraček, které jsou zapůjčovány rodinám. Budou zakoupeny světelné panely, polohovací vaky, stimulační hračky, dále budou vyrobeny speciální pomůcky na míru dítěti – desky pro zrakovou stimulaci, komunikační kartičky, hmatové knihy. Tyto pomůcky vyrobí pracovnice střediska.