Nadace Leontinka nám vytrvale pomáhá

12. prosince proběhlo v Praze setkání vedoucích našich regionálních středisek rané péče s Barbarou Huckovou, ředitelkou Nadace Leontinka. Nadace zaměřená na pomoc lidem se zrakovým postižením, zejména pak dětem a dospívajícím, podporuje Společnost pro ranou péči dlouhodobě. Na schůzce se diskutovalo tom, jak vzájemně co nejlépe spolupracovat, paní Hucková seznámila vedoucí s výsledky poslední RunTour a výší finančního daru pro naše střediska z jeho výtěžku. Děkujeme Nadaci Leontinka i paní Huckové za vstřícnost a obrovskou pružnost, s jakou Leontinka dokáže reagovat na potřeby rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením i na potřeby středisek rané péče pro tyto rodiny!

thumb.Leontynka

dav

dav

dav

dav