Terezie Hradilková, významná osobnost speciální pedagogiky a sociální práce, zakladatelka a neúnavná propagátorka oboru rané péče v České republice, opustila definitivně po dvaceti letech Společnost pro ranou péči. Důvodem je její pracovní vytížení a potřeba nezávislosti.

Rozvoji služby rané péče pro rodiny dětí s postižením se Terezie Hradilková věnuje od konce osmdesátých let. Svou prací v rodinách a  velkým osobním nasazením při vyjednávání s politiky usilovala o to, aby rodiny, do kterých se narodí dítě s postižením, dostaly včasnou odbornou a profesionální pomoc a mohly své dítě vychovávat doma, aby rodiče měli dostatek informací a kompetencí k výchově svého dítěte a aby okolní komunita vnímala jako samozřejmé, že lidé s hendikepem mají ve společnosti své přirozené místo.

Je důležité zmínit, že Terezie Hradilková patří k zakladatelkám prvních pracovišť rané péče (90. léta), organizace rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením (1997 Společnost pro ranou péči) a Asociace pracovníků v rané péči (2003). Mnoha pracovištím rané péče v České republice při vzniku pomáhala. Působením v mezinárodních organizacích podporovala vznik rané péče na Slovensku, v Turecku, v Srbsku a v Bulharsku. I díky ní je raná péče vnímána jako svébytný obor s jasně formulovanými standardy, vyučuje se na školách a má své pevné místo v systému sociálních služeb. Jako iniciátorka osvětové kampaně Týden rané péče přispěla Terezie Hradilková k popularizaci služby mezi laickou i odbornou veřejností. V současné době se věnuje řízení změn v sociálních službách.

Podíl Terezie Hradilkové na prosazení a zákonném ukotvení rané péče (terénní služby pro rodiny dětí s postižením) je zásadní. Jsme jí vděčni za mnohaletou práci nejen ve prospěch naší Společnosti pro ranou péči, ale především za vytrvalou podporu rodin, které prožívaly a prožívají velmi náročné situace. Těší nás, že jsme s ní mohli spolupracovat na mnoha projektech, děkujeme za její nezdolnou energii, nápady, vize, za zdravou urputnost, se kterou dotahuje věci do konce, za nadšení, které dokáže přenést na ostatní členy týmu.

 

Osobní poděkování vedoucích středisek Společnosti pro ranou péči:

Pavla Matyášová, Olomouc: Děkuji Tereze za všechno, co udělala pro ranou péči, a tím pro rodiny dětí s postižením v České republice. Mnoho dětí se díky podpoře rodiny vyhnulo ústavní péči a prožívají spokojený život se svými blízkými. Tereza pro mne vždy byla vzorem při strategických jednáních a advokacii v zájmu rané péče.“

Jana Tušlová, České Budějovice: „Děkuji Tereze za všechno, co nás naučila o rané péči, za její podporu budějovického střediska v době, kdy byla ředitelkou Společnosti pro ranou péči, ale i později, kdy jsme její rady potřebovali v náročných situacích. Velmi si ceníme jejích nápadů na rozvoj oboru v našem regionu a energie, kterou vynaložila k tomu, abychom se stali profesionální službou. Tereze děkujeme i za inspirativní diskuze o aktuálním společenském dění a za to, že máme své stesky na toto téma s kým sdílet. Určitě nás i v tomto směru hodně ovlivnila.“

Vlaďka Salvetová, Ostrava: „Velmi oceňuji Terezin zájem o fungování rané péče napříč regiony naší republiky a prosazování zájmů dětí a rodin na mnoha úrovních.“

Karla Němcová, Brno: „Děkuji Tereze za vše, co udělala pro ranou péči, protože hlavně díky jejímu obdivuhodnému nasazení je obor rané v Česku na vysoké úrovni. Za brněnské pracoviště děkuji za podporu, kterou dostávalo po celých 27 let, a věřím, že odchodem ze Společnosti pro ranou péči její zájem o ranou péči nekončí.“

 

Článek Terezie Hradilkové o historii rané péče v České republice, který byl prezentován na Konferenci pracovníků v rané péči v roce 2015, ke stažení ZDE.

 

tereziemariev

Terezie Hradilková

 

IMG_1809

9. 11. 2017 Za všechny pracovníky SPRP popřály vedoucí středisek Terezii Hradilkové mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví. Zakladatelce terénní služby na odchodnou věnovaly symbolicky koloběžku.