Díky velkorysému daru neziskové organizace Nepotřebné Věci Písek ve výši 100 000 Kč jsme mohli pořídit speciální preferenční test, který podle své autorky nese název Teller test neboli Teller Acuity Cards. Tento test máme nyní v Českých Budějovicích k dispozici jako jediní v jižních Čechách a jako první pobočka Společnosti pro ranou péči.

Profesorka Tellerová (1938 – 2011) se svým týmem jako první na světě vytvořila test pro klinické sledování vývoje vidění u kojenců a malých dětí, ale také u lidí nekomunikujících, nemluvících, u multihandicapovaných nebo obtížně vyšetřitelných.

Právě preferenční testy (výběr ze dvou, tj. dítě se podívá na tu stranu, kde mu nabízíme něco zajímavého – zrakový vjem) zjišťují úroveň visu obou očí současně či každého oka zvlášť. Výsledky můžeme porovnat s normou pro věkovou kategorii. Oproti předchozím testům, které středisko mělo k dispozici, není dítě rušeno obličejem vyšetřujícího a nesnaží se navazovat oční kontakt, což v daném věku je pro dítě mnohem více motivující, než nabízený zrakový podnět. Vyšetřující má zároveň k dispozici významně širší škálu testu a díky tomu může přesněji vyhodnotit zrakovou úroveň v daném věku, což velice oceňujeme u našich malých klientů a dětí předčasně narozených.

Teller Acuity Cards obsahuje 17 karet a hodnoty normy cy/dg binokulární a monokulární pro příslušné věkové kategorie. Karty lze prezentovat v horizontálním i vertikálním směru.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme ze srdce Nepotřebným věcem, které nás podporují a pomáhají nám zvyšovat kvalitu naší služby.

 

 

DSC_0328DSC_0322 (2) DSC_0329