Poradkyně rané péče Simona Kmentová a Klára Fafejtová se zúčastnily týdenní zahraniční cesty v organizaci Blooming Tree (ABA Clinic for Autism and Realted Developmental Disorders) v Londýně za účelem načerpat nové zkušenosti v oblasti autismu, vidět přímou práci terapeutů s dětmi a získání informací o průběhu rané intervence v zahraničí.Organizace Blooming Tree má 19 let zkušeností v rané intervenci u dětí s autismem a souvisejícími vývojovými poruchami. Klinika je strukturované prostředí, které poskytuje dítěti s autismem možnost se rychle a důsledně učit různým dovednostem jako je komunikace, herní a sociální dovednosti, sebeobsluha a trénink žádoucího chování. Věnuje se dětem od dvanácti měsíců do pět a půl roku. Přínos této stáže vidíme především v seznámení se s ABA terapií, kterou jsme měly možnost vidět v praxi. Pro český model rané péče můžeme využít prvky ABA terapie v oblasti motivačních systémů a možnosti hledání motivačních prvků pro dítě, zvládání nežádoucího chování, alternativní způsoby komunikace, napojení se na dítě, posilování žádoucího chování, způsoby zaujetí dítěte, trénink nápodoby, využití sociální odměny a entuziasmu, rozfázování jednotlivých cílů a činností, nácvik sociálních dovedností. Děkujeme všem pracovníkům této organizace za vřelé přijetí a načerpání nových poznatků, které se pokusíme implementovat i u našich rodin.
 children-with-autism         bloomingtree-logosmall     20171121_140840