V posledním čísle časopisu Sešit sociální práce (č. 3/2017), které je věnováno přínosům a limitům terénní sociální práce, najdete i článek Vladimíry Salvetové, vedoucí našeho ostravského střediska rané péče. Přečtěte si, jak terénní sociální práce funguje ve službách rané péče – článek najdete na straně 35.

„Analýza situace rané péče v České republice za rok 2015, kterou zpracovalo Centrum podpory transformace a Nadační fond Avast, poukazuje na skutečnost, že ranou péči využívá zhruba jen jedna třetina rodin, které by ji mohly potřebovat. Proč je služba těmto rodinám nedostupná? Má to jistě několik důvodů a uvedená analýza mnohé z nich osvětluje. Pokud mám vybrat jen jeden z nich, pak je to nedostatečná informovanost, zejména informovanost zdravotníků, pracovníků úřadů práce a sociálních pracovníků obcí. Nejúčinnější je raná péče tehdy, když se rodině dostává včas, tedy bez prodlení po odhalení obtíží u dítěte. Kdo další – vedle samotných pracovníků v rané péči – na zlepšení informovanosti a dostupnosti služby zapracuje, zůstává otázkou a výzvou do budoucna,“ uzavírá svůj text Vladimíra Salvetová.