Známe výtěžek Mikulášské sbírky pro ranou péči

Celkem 53 186 korun, to je výtěžek celorepublikové Mikulášské sbírky, kterou každoročně v prosincovém čase pořádá na podporu rodin pečujících o dítě s postižením Společnost pro ranou péči.

Na konci loňského roku mohli lidé přispívat do 45 pokladniček jak dobrovolníkům v ulicích českých měst, tak ve firmách a organizacích. „Děkujeme všem, kdo do Mikulášské sbírky přispěli jakoukoli částkou. Velmi si vážíme všech forem pomoci,“ říká zástupkyně Společnosti pro ranou péči Vladimíra Salvetová. Vybrané peníze budou použity na nákup pomůcek pro rodiny, které vychovávají dítě s hendikepem v raném věku, a na dofinancování těch oblastí služby rané péče, které nejsou dostatečně pokryty z dotačních programů měst a obcí.

Jedná se například o nezbytné náklady na cestování poradkyň přímo za rodinami domů. Právě to, že raná péče je terénní služba, patří k jejím nejvíce oceňovaným přínosům. Rodiny s dítětem, které má vážný zdravotní problém či hendikep, stráví na cestách za nejrůznějšími odbornými lékaři, terapeuty, psychology a podobně, obrovské množství času, cestování a dojíždění do ambulancí či na rehabilitaci s malým dítětem je navíc pro rodiny často dost vyčerpávající. I z těchto důvodů jezdí pracovnice rané péče za rodinou domů a poskytují rodičům i dítěti potřebnou podporu v bezpečném domácím prostředí.