Je to už 23 let, co je možné být klientem českobudějovického Střediska rané péče. Pokud máte dítě s vážnější zrakovou vadou či s kombinovaným postižením, mohou vás jednou za měsíc navštěvovat poradkyně rané péče, které vám ukážou, jak s dítětem pracovat, aby byl vývoj jeho zraku a i dalších smyslů a motorických funkcí co nejvíce podpořen. Navíc je možné ve středisku podstoupit funkční vyšetření zraku, které je realizováno s ohledem na věk a schopnosti dítěte a na rozdíl od běžného vyšetření v oční ambulanci zde zrakové terapeutky mají dostatek času a speciální testy na vyšetření novorozence nebo dítěte, které nekomunikuje verbálně v důsledku postižení.

V současné době se na pracovišti Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích mohou klienti nechat vyšetřit už od tří zrakových terapeutek. Toto číslo je ojedinělé v České republice, přičemž nejbližší odborné pracoviště rané péče se stejným počtem zrakových terapeutů je v Praze. Navíc budějovické pracoviště získalo díky velkorysému daru neziskové organizace Nepotřebné věci z Písku unikátní preferenční Teller Acuity test, díky kterému je funkční vyšetření zraku ještě přesnější. DSC_0328

„Pokaždé, když do střediska přijde nový zájemce o službu, je nejprve vyhodnocena vhodnost jeho diagnózy či obtíží ve zrakovém vnímání vzhledem k námi poskytované službě, a poté je provedeno funkční vyšetření zraku. Díky široké škále vyšetřovacích pomůcek a testů můžeme vyšetřit i novorozence a děti, které se neprojevují verbálně. Vyšetření může trvat delší dobu a předchází mu velice důležitý anamnestický rozhovor s rodiči, kdy nás zajímá, jak rodiče vnímají schopnosti svého dítěte využívat zrak, okolnosti během porodu a podrobně se rozebírá zrakové onemocnění. Následuje vyšetření, které je realizováno jednak pomocí standardizovaných testů a také pro dítě přirozeně formou hry. Zaměřujeme se na oblasti týkající se vnějších projevů, jako je například postavení hlavy a specifické pohyby očí, reakce na světlo nebo zornicový reflex. Dále vyšetřujeme samotné zrakové funkce a dovednosti, jako je navázání očního kontaktu, vyhledání objektu v prostoru, orientace na ploše a poslední skupinou je oblast kognitivních funkcí, při kterých se zjišťuje rozpoznávání 2D a 3D objektů, orientace ve skupině objektů nebo grafomotorika. Výstupem z vyšetření je komplexní zpráva pro rodiče i pro oční lékaře, díky které lékař získává pomocné informace, aby mohl upřesnit diagnózu u složitých onemocnění či při rozhodování o dalším postupu léčby,“ popisuje způsob funkčního vyšetření zraku Kateřina Doskočilová, zraková terapeutka českobudějovického Střediska rané péče.

Spolupráci se zrakovými terapeuty si pochvalují také přední jihočeští oftalmologové, kteří si často uvědomují, že pacientům nemohou věnovat potřebnou časovou dotaci a mnozí ani nemají k dispozici speciální testy vhodné k vyšetřování těch nejmenších pacientů, jak vysvětluje prim. MUDr. Pavel Kristen z Centra péče o zrak ze strakonické nemocnice: Možnosti rozsahu vyšetření u malých a nespolupracujících pacientů jsou v naší ambulanci omezené, a proto se při podezření na poruchu funkce zraku nebo ke zjištění rozsahu postižení zraku obracíme na zrakového terapeuta ze Střediska rané péče. Pro nás je důležitý nejenom výsledek funkčního vyšetření zraku, ale i následná spolupráce s rodinou formou poradenské a odborné pomoci. Jsme moc rádi za stávající spolupráci.“ 991828

Jeho slova potvrzuje také paní doktorka Věra Kostohryzová z Českých Budějovic, která se oboru dětské oftalmologie věnuje více než 40 let. „Vždy, když do mé ordinace přišel pacient se závažnou oční vadou či s postižením zraku, bylo mi moc líto, že neexistuje návazná služba, která by se tomuto pacientovi věnovala. Není a nebylo v moci očních lékařů poskytnout takovému pacientovi péči, kterou by potřeboval. Jsem nesmírně ráda, že Středisko rané péče se o děti s vážnou zrakovou vadou umí postarat a poradkyně rané péče pracují s dětmi i s rodiči a také jim půjčují speciální pomůcky, které stimulují vývoj zrakových dovedností,“ uvádí MUDr. Věra Kostohryzová.