Díky podpoře Nadačního fondu Avast se vedoucí středisek rané péče naší Společnosti pro ranou péči mohou v letošním roce vzdělávat prostřednictvím takzvané Leadership akademie pro ranou péči. „Cílem akademie je sebevědomá služba raná péče, jejíž leadři jsou schopni ovlivňovat oblast rané péče a posunout ji. Ať už samostatně, či společnými silami. Do Leadership akademie jsme vybrali 12 zástupců rané péče, kteří budou po dobu dvou let pracovat na svých kompetencích a seberozvojových plánech samostatně i ve spolupráci s ostatními účastníky. Celkově bude na Leadership akademii vynaloženo do konce roku 2019 až 15 000 000 Kč,“ říká programová ředitelka Nadačního fondu Avast Kateřina Kotasová.

Několikadenní soustředění vedoucích proběhlo na sklonku února na Vysočině a zúčastnili se ho i vedoucí našich poboček.  Na fotografiích prezentují své záměry Jana Tušlová a Vladimíra Salvetová.

NF AVAST logo
28191113_1837272089624461_397881343_n