První celostátní setkání všech pracovníků Společnosti pro ranou péči se uskutečnilo 21. března v Praze, a to pod mottem: „Dejme hlavy dohromady“. Vedení společnosti zde představilo nový strategický plán a vizi dalšího směřování organizace a zaměstnankyně, (toho času ve Společnosti pro ranou péči totiž nepůsobí žádný muž:-), získaly informace o tom, na jaké oblasti se Společnost pro ranou péči chce v nejbližší době soustředit. Vedle formálního programu byl prostor i na osobní setkání kolegyň z různých koutů republiky a odpoledne pak oživil inspirující, tak trochu teambuildingový a improvizační program, který zajistil Martin Vasquez a IMPRO INSTITUT. Každá z účastnic si během workshopu vyzkoušela různé techniky na rozvoj komunikace a spolupráce, nebo třeba jak transformovat chybu ve výzvu. Ohlasy na improvizační blok byly velmi kladné, právě improvizace podporuje inovativní myšlení v rámci týmu a rozvíjí spolupráci.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě setkání, na organizaci, a samozřejmě všem zúčastněným za společně strávený čas!