Ve čtvrtek 4. dubna zavítaly do našeho střediska rané péče s působností v Moravskoslezském kraji studentky magisterského oboru dětská sestra Ostravské univerzity. Během svého studia se o službě rané péče dozvídají v rámci předmětu speciální pedagogika, ve středisku měly příležitost dozvědět se podrobnosti o tom, jak služba pro rodiny s dětmi s postižením funguje v praxi. Zhlédly film o zrakové stimulaci, vyzkoušely si některé z pomůcek, které vozíme do rodin, a hlavně se mohly ptát na vše, co je zajímá.

dav

dav

dav