Vážení příznivci rané péče,
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc bylo vybráno v programu ČSOB pomáhá regionům 2018. Prostřednictvím odkazu nás můžete podpořit jakoukoliv částkou uvedenou na stránkách ČSOB, kterou bychom dofinancovali náklady na pořízení automobilu.
https://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/olomoucky/2016948/automobil-pro-ranou-peci. Terénní služba raná péče poskytuje službu rodinám na celém území Olomouckého kraje. Vzhledem k vzdálenostem a dojezdnosti je naše stávající kapacita automobilů nedostatečná. Díky tomuto projektu, budeme moci pořídit služební automobil, který nám umožní zvýšit počet konzultací v domácím prostředí a reagovat na potřeby klientských rodin.