Minulý týden v sobotu 25. 8. se uskutečnil klub rodičů hipoterapie ve Středisku hiporehabilitace Epona pro klienty brněnského Střediska rané péče.  Velmi děkujeme paní Casková za ukázku hipoterapie pro naše klienty, mnoho z nich se s hipoterapií setkalo poprvé. Zároveň měli rodiče možnost vzájemně si popovídat, předat si zkušenosti a pohrát si i s některými pomůckami ze Střediska  Těšíme se na další setkání!

P1040002 P1040012P1040029

P1030968