S radostí oznamujeme, že ředitelka pražské pobočky SPRP, PhDr. Jitka Barlová, Ph.D., byla na mezinárodní konferenci rané péče v ukrajinském Charkově zvolena do předsednictva Evropské asociace rané péče Eurlyaid.

Tato evropská asociace sdružuje odborníky napříč Evropou, avšak její působení přerůstá evropské hranice. Cílem asociace je zlepšit kvalitu poskytování sociální služby rané péče a zajistit dostupnost této odborné služby pro co nejvíce rodin, nehledě na to, v které zemi žijí. Asociace sdružuje odborníky na raný věk dítěte, speciální pedagogy, výzkumné pracovníky, ale také zástupce rodičovských sdružení.

Eurlyaid prostřednictvím jednotlivých projektů podporuje vznik a růst systémů rané péče v jednotlivých zemích, nastavuje evropské paradigma podpory a odborné pomoci rodinám, do nichž se narodilo dítě s postižením. Vždy využívá místní zdroje, ať již lidské či materiální, vede jednání na politické i akademické úrovni.

Aktivity Evropské asociace rané péče jsou také skvělou příležitostí k výměně informací a zkušeností o osvědčených postupech rané péče a k vedení diskusí o vzdělávacích programech pro profesionály. Dále pořádá pravidelně mezinárodní konference a semináře.

Jsme velice hrdí, že odborníci Společnosti pro ranou péči nacházejí uznání i na mezinárodním poli. Je to i uznání kvality systému poskytování rané péče v České republice. Jsme si jisti, že vysoká odbornost a zkušenosti PhDr. Jitka Barlové, Ph.D. budou pro aktivity Eurlyaid velkým přínosem. Přejeme jí do jejího působení mnoho úspěchů.

logo obr. 1
obr. 3