Ve dnech 17. a 18. října se uskutečnil seminář Společnosti pro ranou péči v Ledči nad Sázavou. Celorepublikového setkání se zúčastnilo na sedmdesát poradců, koordinátorů, PR specialistů a fundraiserů, věnujících se podpoře rodin dětí se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.

Setkání regionálních center Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava a dvou Olomouckých pracovišť, probíhá každé dva roky formou seminářů, workshopů a přednášek. Je důležitou platformou pro sdílení zkušeností a mezioborovou diskusi. Raná péče je legislativně vymezena jako sociální služba, ale v důsledku svého oborového přesahu musí flexibilně reagovat na potřeby rychle se měnícího vývoje vědy a společnosti.

Hlavním programem pro všechny zúčastněné byla přednáška a event Centra APA Univerzity Palackého v Olomouci, pod vedením zástupce vedoucího katedry Mgr. Ondřeje Ješiny, Ph.D. a jeho týmu. Nutno zmínit, že Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou vědní oblastí a zaměřují se na podporu školní TV, rekreaci a sport, částečně i na komplexní rehabilitace. Protnutí rané péče s Centrem APA lze spatřit především v zaměření na speciální pedagogiku.

Následovala série seminářů pro pracovníky v přímé péči cílených na společné kasuistiky, pod vedením Simony Kmentové (ABA terapie), Hany Janurové (Kasuistika ke zraku) a Kristýny Holubové (Hledání zdrojů pro rodinu). Podtrhujeme přínosnou přednášku s video rozborem logopedky Mgr. Kejíkové.  Dále možnost volby jednoho ze tří workshopů Marie Modlitbové (Elkonin, FIE, co to je?), Silvie Slámové (Problémový příjem potravy u dětí – zážitkový workshop aneb základ pro poradkyně) a dua Lenky Šmerdové & Lenky Koubkové (Video modeling v praxi rané péče).

Se stejnou pečlivostí byl vybrán program pro koordinátorky služby, které získaly prostor pro sdílení zkušeností, školení Přehled sociálních sítí a Soft skills. Finanční koordinátorky probraly úskalí vyúčtování projektů, tvorbu účetních směrnic, vyúčtování veřejné sbírky a další. PR skupina se věnovala IT tématům a novým PR strategiím.

Všem přednášejícím i zástupcům Společnosti pro ranou péči děkujeme za účast a přínos k dalšímu rozvoji rané péče, který je důležitou podporou rodin dětí s postižením, a bez které by nebyla odborná úroveň v České republice na takové výši. Poděkování patří i Centru APA za spolupráci, sdílení a mezioborový posun.

DSC_0077