Zrakové terapeutky z českobudějovického střediska rané péče se zúčastnily odborné konference VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, která se konala v Litomyšli. Dětská oftalmologie, především pak strabologie, ortoptika-pleoptika a zraková terapie jsou svébytními a specifickými disciplínami v rámci očního lékařství. Proto je velká pozornost věnována odborné mezioborové komunikaci a vzdělávání. Hlavním cílem konference bylo prostřednictvím inspirativního odborného programu nabídnout nejnovější informace s praktickým dopadem do všech oblastí pedooftalmologie. Rámcovým tématem pak byla moderní diagnostika v pedooftalmologii. Budějovické terapeutky vystoupily s příspěvkem týkajícím se přínosu zrakové stimulace u závažné zrakové vady.