Středisko v Ostravě získalo takzvaný Tellerův test

Velké poděkování posíláme do Nadace ČEZ a do Nadace Leontinka. Díky jejich podpoře jsme mohli do našeho střediska rané péče pořídit speciální testový materiál – takzvaný Tellerův test zrakové ostrosti (Teller Acuity Cards). Tento standardizovaný test byl vytvořen pro sledování vývoje vidění u kojenců a malých dětí, ale také u lidí nekomunikujících, nemluvících, u multihandicapovaných nebo obtížně vyšetřitelných.

Díky zakoupenému Tellerově testu mohou instruktorky stimulace zraku při funkčních vyšetřeních zraku dítěte zjišťovat úroveň visu obou očí současně, či každého oka zvlášť. Oproti jiným preferenčním testům má Tellerův test výhodu, že dítě není při testování rušeno obličejem vyšetřujícího a nesnaží se navazovat oční kontakt. V raném věku je totiž pro dítě lidský obličej mnohem více motivující než nabízený zrakový podnět. Vyšetřující mají zároveň k dispozici významně širší škálu testu (16 testovacích karet) a díky tomu může přesněji vyhodnotit zrakovou úroveň v daném věku, což je velmi přínosné u našich malých klientů a dětí předčasně narozených. Test je určen pro děti do tří let věku, ale jeho možné využití je i u starších dětí či dospělých – výsledky lze porovnat s normou pro danou věkovou kategorii.

Díky přesnějšímu zjištění aktuálních zrakových funkcí dítěte (jak vlastně dítě vidí, jak na blízko, jak do dálky, jaký kontrast vnímá apod.) lze lépe nastavit individuální program stimulace zraku pro konkrétní dítě a instruktorky stimulace zraku mohou lépe doporučit vhodné postupy stimulace zraku, metody a vhodné činnosti pro to které dítě.

Ještě jednou velký dík Nadaci ČEZ a do Nadace Leontinka!!!

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentniLeontinka new_bw

 

 

 

 

 

IMG_2941 IMG_2934