Jako rodina vychováváme tři děti s poruchou autistického spektra a životní situace je tak pro nás velmi náročná a složitá, protože mj. také velmi často čelíme různým atakům společnosti, která nemá pro naši životní situaci a hlavně pro naše děti pochopení. Zrovna tak, je pro nás velmi náročné a nesnadné vytvářet potřebné podmínky a opatření v domácnosti, abychom mohli zachovat chod rodiny. Dva roky využíváme poradenských služeb Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc.

Pravidelně dochází do naší rodiny poradkyně rané péče ze střediska, která nám značně pomáhá vytvářet vizuální podporu pro naše děti, aby se lépe naučily a pochopily každodenní situace a úkony, které jiní lidé konají a zvládají automaticky. Tato poradkyně působí velmi vzdělaně v oblasti autismu, ale také nám nabízí pomocnou ruku např. při volbě školského zařízení, sociálních dávek atd. Naše poradkyně dokonce probírala našeho nejmladšího syna s naším terapeutem, aby nám, respektive jemu dokázala ještě více pomoci a pochopit jeho ritualizované projevy chování. Poradkyně nám také velmi pomohla při hospitalizaci našeho syna, když s předstihem opatřila fotografie nemocničního prostředí a pomohla nám také domluvit podmínky hospitalizace u personálu Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Díky tomuto pak náš syn zvládl hospitalizaci i operaci bez větších obtíží. Za což si poradkyni Rané péče nesmírně vážíme.

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc pro nás připravilo, také spoustu dalšího programu např. komentovaná prohlídka ZOO, Mikulášská besídka a mnoho dalšího, což pro nás velmi znamená, protože při těchto společných akcí nás nikdo neatakuje za „problémové“ chování našich dětí. Rovněž pravidelně využíváme muzikoterapii, pořádanou střediskem, která je skutečnou terapií celé naši rodiny a musíme říct, že i zde udělali naši synové za dva roky velké pokroky např. respektovat jeden druhého atd. V neposlední řádě nám Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc velmi pomohlo při zajištění financí pro asistenční či odlehčovací služby pro naše syny s autismem.

Pomoci a podpory Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc si nesmírně vážíme a jsme rádi, že tuto pomoc a služby můžeme jako rodina využívat.

Rodina Štědroňová 

5