Adventní trhy jsou za námi a po sečtení všech nákladů a výnosů máme krásný výsledek 49 854 korun. Děkujeme vám všem, kteří jste přišli a podpořili ranou péči. Vytěžená částka pokryje komplexní službu rané péče pro jednu rodinu na celý rok. Letos naší službou prošlo celkem 140 rodin a z veřejných prostředků získáme finance na 119 rodin. Zbývajících 21 rodin musíme zaplatit s pomocí nadací, firemních i soukromých dárců a z benefičních akcí.

Velký dík patří všem dárcům, kteří naplnili svými produkty náš sortiment. Mezi ně patří např. Petr Kratochvíl se svými dřevěnými hračkami a ozdobami, Střední zdravotnická škola Písek a Lesnické školy Písek s láskou upečenými perníčky a mnoho dalších dobrovolníků, kteří ať už svými předměty či převzácným časem v období adventu nám pomáhali s prodejem.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!