V Brně se 30.1. sešly poradkyně raných péčí ze středisek v Brně, Českých Budějovicích, Prahy, Ostravy a Olomouce aby si vyměnily své zkušenosti s využíváním speciálních světelných ploch, především LiteScoutu a všech jeho komponentů. Tato světelná pomůcka je jedna z nejvyužívanějších při zrakové stimulaci. Díky ní se mohou trénovat různé zrakové dovednosti, od zrakové pozornosti na světlo a různé úrovně jeho intenzity, tak s pomocí prosvícených tvarů, válečků a šablon je možno pracovat i na zrakové fixaci, motorické koordinaci či jemné motorice. Tato pomůcka je sama o sobě pro děti velký „motivátor“ pro tréning zrakových funkcí. Proto jsme si rády vyměnily s kolegyněmi nápady, jaké s touto pomůckou využily ve svých klientských rodinách. IMG_20190130_105136 IMG_20190130_105151