Vedoucí českobudějovického střediska rané péče paní Jana Tušlová převzala symbolický šek od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota v hodnotě 178 340 korun. Částka bude použita na projekt Pomáháme včas!, který je zacílen na včasný záchyt rizikových novorozenců se zrakovým a neurologickým postižením, u nichž je klíčová včasná podpora a stimulace. Díky příkladné spolupráci s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice se tato aktivita daří, jen za uplynulý rok se podařilo snížit věk dětí při vstupu do naší služby – 66 % dětí  nám přichází ve věku do 3 měsíců. Je ale třeba zvyšovat povědomí o rané péči i u rodin, kde se o závažné diagnóze dítěte dozvídají později. Děkujeme velice Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota za podporu našeho střediska. Velice si této pomoci vážíme.