Jaký význam má tma pro světlo? Jak slyšíme město? Jak se v Ostravě žije lidem se zrakovým hendikepem? Odpovědi na tyto a podobné otázky nabídne interaktivní výstava nazvaná Rezonance světla a tmy, kterou v prostorách Ostravského muzea můžete zhlédnout od 21. března do 31. května. Jako jeden z organizátorů vás na výstavu srdečně zveme.

„Smyslem výstavy je jednak zvýšit povědomí veřejnosti o životě lidí s postižením zraku a trochu nabourat zažité předsudky, jednak umožnit návštěvníkům na chvíli vnímat známé věci a místa jiným způsobem – zaměřit se na to, co slyšíme, na to, jak důležité jsou pro nás světlo, stín, tvar, kontext,“ říká autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková.

Ve dvou zatemněných místnostech mají příchozí možnost poznávat zvuky natočené na známých místech Ostravy nebo si poslechnout zvuk ostravských zvonů. Výtvarné a architektonické řešení expozice je inspirováno dílem světově známých umělců Jamese Turrella a Barnetta Newmana, kteří se věnovali světelným instalacím. Vystaveny jsou také speciálně upravené fotografie a videa nebo tyflografické pomůcky, díky nimž získají návštěvníci představu o zrakových vadách, především o takzvaném tunelovém a periferním vidění. Expozice zahrnuje rovněž instalaci v podloubí muzea – do dřevěného objektu mohou lidé vstoupit a vnímat zvuky Masarykova náměstí. Součástí výstavy je také prezentace organizací, které se věnují pomoci lidem se zrakovým postižením žijícím v Ostravě, a to dětem i dospělým.

Výstavu doprovodí několik zajímavých akcí a workshopů. Jedná se například o komentovanou prohlídku s autorkou výstavy Danou Rakovou zaměřenou na vnímání architektonických prostorů hmatem, sluchem, čichem (17. 4. v 16,30), workshop s Pavlou Kovaříkovou na téma Jak vidím svět, když nevidím osvětlující běžný život lidí s postižením zraku (26. 4. v 9,00), nebo o workshop představující takzvané haptické pero. To pomocí uplatňování sil, vibrací a pohybů zprostředkovává uživateli hmatový kontakt s konkrétním objektem a případně umožní také objektem pohybovat. Dojde i na prezentaci haptické paže, díky níž si návštěvníci budou moci „osahat“ známé budovy ve virtuálním prostoru a dozví se další informace o této moderní technologii (17. 4. po prohlídce výstavy s Danou Rakovou). Do projektu se zapojila také Moravskoslezská vědecká knihovna, která zábavnou formou představuje prostředky a pomůcky, díky nimž mohou i nevidomí číst (17. 4. v 10,00 a 16,00).

Na realizaci výstavy se vedle autorky podíleli také členové pracovní skupiny Občané se zrakovým postižením v rámci komunitního plánování města Ostravy. Skupina opakovaně diskutovala bariéry, na které narážejí lidé se zrakovým postižením při kontaktu s ostatními lidmi ve městě, a na základě zkušeností s nízkou informovaností o životě lidí se zrakovým hendikepem a s předsudky směrem
k dětem i dospělým s postižením zraku se skupina rozhodla o tomto tématu formou interaktivní výstavy informovat.

Záštitu nad výstavou převzal Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora pro oblast kultury a volnočasových aktivit, sociálních věcí a zdravotnictví. Výstavu finančně podpořilo statutární město Ostrava.

Výstava je realizována ve spolupráci těchto partnerů:loga výstřižek