V prvním dubnovém týdnu proběhl ve Svratce na Vysočině tradiční celorepublikový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním či kombinovaným postižením a s dětmi s poruchami autistického spektra.

Celkem 14 rodin přivítal hotel Svratka, aby se zúčastnily intenzivního týdenního pobytu s velmi pečlivě naplánovaným programem. Tématem kurzu bylo vzájemné předávání zkušeností, zážitků a učení se od sebe navzájem. Během dopoledních programů se rodinám věnovalo 12 poradkyň rané péče.  V dopoledních skupinách po třech až čtyřech rodinách zaměřených na rozvoj dítěte se speciálními potřebami rodiny cíleně pracovaly na individuálně sestaveném programu podle schopností a možností dětí.

Zároveň probíhala každé dopoledne i sourozenecká skupina, která měla své vlastní aktivity připravené na míru dětem, jež se doma často musí přizpůsobovat možnostem svého sourozence s postižením. Rodiče velmi oceňovali individuální přístup a velice pečlivě a citlivě sestavený program pro své děti. Poradkyně byly rodinám k dispozici během celého dne a umožňovaly rodičům věnovat se i každému ze svých dětí samostatně, což je situace, kterou si v běžném denním režimu může dopřát málokdo.

Koláž Svratka

Novinkou letošního kurzu byly podvečerní Hodinky pro sebe zacílené na často unavené maminky, které si v každodenním shonu a náročné péči o dítě s postižením najdou jen velmi zřídka čas pro sebe.

Kromě nových metod a technik stimulace dítěte, seznámení se s novými pomůckami v oblasti kompenzace postižení zraku či nové odborné literatury měli rodiče možnost sdílet pocity a vyměňovat si zkušenosti s lidmi z celé republiky, kteří se ocitli v podobné životní situaci. Na kurzu se vytvořila výjimečná atmosféra plná souznění a vzájemné podpory, během níž došlo k předání důležitých kontaktů a navázání nových přátelství. Malá Eliška Havlíčková se kurzu účastnila se svými rodiči a její maminka si kurz pochvaluje: „Eliška je dvouletá slečna s genetickou odchylkou a navrch zrakovou vadou, její rohovkou prorůstají cévy, a proto toho mnoho nevidí. To jí ale nebrání, aby čile zkoumala svět kolem sebe. Zatím po čtyřech, ale snaží se objevovat i třetí rozměr. Donedávna to byla stydlivá holčička, která v neznámém prostředí často plakala, a trvalo jí dlouho, než přijala cizí lidi. To se pomalu mění, ale na kurzu překvapila nás i naší úžasnou poradkyni Blanku. Eli byla celou dobu usměvavá a zajímalo ji vše, co se dělo kolem. Určitě na to měla vliv úžasná atmosféra, která po celou dobu pobytu panovala. Ta měla ostatně vliv i na tatínka, kterému se původně na pobyt úplně nechtělo, ale nakonec si ho opravdu užil, aktivně se zapojoval a měl příležitost poznat, jak to mají se svými nestandardními dětmi jiné rodiny. Eli nám to zatím neřekne, ale myslím, že mohu s klidem říci za nás všechny, že doufáme, že se nám ještě někdy poštěstí na pobyt pro rodiny vyrazit, protože takovou dávku pozitivní energie jen tak někde nenabereme.“

Pořádající českobudějovické středisko rané péče děkuje všem poradkyním rané péče a studentkám na výpomoc se sourozeneckou skupinou za úžasnou spolupráci, profesionální nasazení a lásku, se kterou ke své práci přistupují.

Kurz pro rodiny by se nemohl konat bez významného finančního přispění Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadace Leontinka a Nadace Život dětem, kterým za jejich podporu srdečně děkujeme.

srdce-oszd-zlute_svisle-jednoduche thumb.svetluska6 Leontinka new_bw