V současné době sledujeme aktuální dění kolem dofinancování sociálních služeb. Minulý týden se konala v poslanecké sněmovně Parlamentu  České  republiky  mimořádná  schůze svolaná z podnětu pěti opozičních stran, a to kvůli chybějícím dvěma miliardám v sociálních službách. Závěrem poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložily Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy Kč. Celé usnesení poslanecké sněmovny ze dne 29.5.2019 si můžete přečíst zde.