S radostí Vás informujeme, že Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu České republiky se připojil k našemu otevřenému dopisu ve věci podfinancování sociální služby rané péče, který byl adresován premiérovi vlády Andreji Babišovi.

Dne 4. června 2019 jsme byli vyzváni, abychom aktuální problémy a požadavky sociální služby raná péče přednesly Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR. Stěžejním tématem bylo rozdílné financování v jednotlivých krajích ČR, rozdílné podmínky pro poskytování služby, vyúčtování i nákladovosti služby s konečným důsledkem pro kvalitu služby raná péče, a především dostupnost služby pro koncové uživatele, protože dlouhodobé podfinancování sociálních služeb již není dále akceptovatelné.

Cílem otevřeného dopisu proto nebyl pouze apel na dofinancování sociální služby raná péče v roce 2019, ale výzva k nalezení systémového řešení, které by odstranilo každoroční nejistotu finančního zajištění služby a zajistilo navýšením kapacit jednotlivých poskytovatelů dostupnost služby rodinám dětí s postižením.

Předseda výboru, pan senátor Lumír Kantor, byl pověřen výborem, aby s tímto usnesením seznámil nejen předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, ale i premiéra ČR Ing. Andreje Babiše, ministryni financí JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D., ministryni práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc., a Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, předsedkyni Rady asociace krajů ČR.

Děkujeme všem zapojeným poskytovatelům, podporovatelům a příznivcům, kteří se k otevřenému dopisu připojili. Naše soudržnost má velkou váhu.

Usnesení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku i otevřený dopis můžete najít  zde .

DĚKUJEME  VŠEM ZA PODPORU!!!!