Konferenci organizuje olomoucké pracoviště Společnosti pro ranou péči a proběhne ve dnech 11. – 13. září 2019 v BEA campusu v Olomouci. Akci významně finančně podpořil Nadační fond Avast a Olomoucký kraj.

Pracovníci rané péče oboru sociální práce se setkávají každé dva roky proto, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. V rámci letošní konference bude po celé 3 dny diskutovat přes 120 účastníků ze 30 organizací poskytujících služby rané péče z celé České republiky a zahraničí v odborných příspěvcích k teoriím, přístupům, metodám, technikám v diagnostice v oboru. Aktuálními tématy se představí např. Ena Heimdahl, a to s výchovným poradenstvím Marte Meo – holandskou metodou vzájemné interakce mezi dětmi a pedagogy, Siegfried HolzschusterKarin Kräftner s tématem použití mezinárodní klasifikace ICF pro děti v rané péči. Přednášku Setkání okolo dítěte odprezentuje klinický psycholog Mgr. Jakub Majetný ve spolupráci s metodičkou a poradkyní rané péče Bc. Petrou Hálkovou, DiS., Bc. Iveta Varmusová se bude věnovat Feldenkraisově metodě, MUDr. Mahulena Exnerová, PhDr. Jitka Barlová, PhD. Mgr. Jolana Kopejsková prolnutí zdravotnictví s ranou péčí. Prostor bude vyhrazen i sérii workshopů. Za Univerzitu Palackého lektorovat bude Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. z CENTRA APA, s tématem Společně v pohybu: jak zapojit děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových aktivit? Fyzioterapii zaštítí Daniela Šibalová, DiS. a tracheostomii a plicní ventilaci přiblíží Jakub Šesták.

Raná péče plní roli prevence umísťování dětí do ústavní péče, sociálního vyloučení a narušení společenské koheze. Službu rodiny neplatí, je hrazena z dotací poskytovatelům a z nadačních a sponzorských příspěvků.