Dne 21.10.2019  díky podpoře Olomouckého kraje se mohly zúčastnit poradkyně rané péče, společně s rodiči, workshopu s panem Davidem Havelkou. (David Havelka je psycholog, speciální pedagog  a spoluautor knihy Speciální sourozenci – ŽIVOT SE SOUROZENCEM S POSTIŽENÍM ). Workshop byl zaměřený na sourozence dětí s postižením. Sourozenecký vztah je jeden z nejdůležitějších a nejintenzivnějších vtahu které v průběhu života zažíváme. Přestože jsou zdraví sourozenci dětí s postižením velmi početnou skupinou (80% dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o sourozence dětí s postižením přitom může pomoci předejít psychickým obtížím zdravého dítěte, posílit účinky intervence u dítěte s postižením, zvýšit kvalitu rodinného života a celkově i posílit úrovně péče o člověka s postižením v jeho přirozeném prostředí.

Havelka 21.10.2019Havelka 21.10.2019 +