Díky podpoře Nadační fond Avast naše pracoviště zakončilo slavnostně školení skupiny zdravotníků z Fakultní nemocnice Olomouc, z Nemocnice Šumperk. Aktuálně tato skupina umí podpořit rodiče po sdělení závažné diagnózy u jejich dítěte. Společně jsme postavili minimálně dva pořádné mosty mezi rodinami a zdravotníky a mezi zdravotníky a ranou péčí. Je to velký posun v kvalitě péče o těžce nemocné děti v našem regionu.

Jak hodnotili kurz samotní zdravotníci ?
Kurz nás zdokonalil v komunikaci s rodiči a dětmi nejen v krizových situacích, pomohl nám najít vhodné termíny při sdělování postupu při kritických stavech na našem pracovišti. Nastínil možnosti další pomoci v krizových situacích.
Máme více trpělivosti, zlepšili jsme komunikaci, umíme lépe navázat vztah s dětskými pacienty a jejich rodiči. Dostáváme děkovné dopisy od rodičů.

Zdravotníci 17.10.2019