V průběhu prosince budou moci lidé v prostorách foyer ostravské Nové radnice zhlédnout výstavu fotografií nazvanou „Každé dítě je úžasné“. Snímky dokumentují průběh služby rané péče v rodinách dětí s postižením zraku nebo s kombinovaným postižením. Poradkyně rané péče k rodinám s dětmi ve věku od narození do sedmi let pravidelně dojíždějí a poskytují jim potřebnou podporu a pomoc. V průběhu konzultací přímo u rodin doma ukazují rodičům, jak mohou dítě rozvíjet, jaké hračky a pomůcky k rozvoji zrakového i celkového vývoje používat, jak upravit domácí prostředí. Ke každé fotografii připojila konkrétní rodina svůj vlastní komentář.

Snímky vznikaly na konzultacích přímo v rodinách a nafotila je fotografka Miluše Pagáč, která má osobní zkušenost s ranou péčí a s tím, jak se rodině změní život, když se narodí dítě s vážným hendikepem. „Když se narodil můj druhorozený syn, musela jsem přerušit práci snů za fotoaparátem a začít se plně věnovat dříve narozenému Honzíkovi s mentálním, fyzickým a zrakovým postižením. Moc mi tehdy pomohla Společnost pro ranou péči. Je mi velikou radostí, že jsem to mohla být já, kdo zachytil fotografie z návštěv domácností tak výjimečných dětí, empatických poradkyň a skvělých rodičů. Setkali jsme se jako tým a byli jsme na jedné vlně zároveň. Nejvíce mě z fotografie oslovuje produktová a rodinná fotka a poslední dobou mi v uvědomění si důležitosti zachycení okamžiku pomáhají děti s postižením,“ říká ke spolupráci na výstavě Miluše Pagáč.

Smyslem výstavy je informovat veřejnost o dostupnosti služby rané péče a o tom, že rodina nemusí být na náročnou životní situaci po narození dítěte s postižením sama. Každé dítě je jedinečné a úžasné a je dobře, když se jeho rodina dozví o rané péči včas a dítě a rodiče mohou čerpat cenné rady a zkušenosti.

Projekt je realizován s podporou statutárního města Ostrava.