Nová brožura zaměřená na lidi žijící s poruchou autistického spektra je od tohoto týdne ke stažení na webových stránkách OLKRAJ.CZ. Na části této brožury se podílelo olomoucké pracoviště představením rané péče, ale i dobrými příklady z praxe s podpory dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodičů. Nepřináší jednoduchá řešení ani nepředstírá, že život člověka s autismem a jeho rodiny může být snadný. Nabízí jim ale pomocnou ruku.„Zatímco lidé s autismem si často vytváří imaginární světy, snaha Olomouckého kraje pomoci takto hendikepovaným osobám je skutečná. Brožura je jedním z výsledků práce koordinační skupiny, kterou hejtmanství před časem zřídilo. Je zaměřena právě na pomoc autistům a tvořili ji zástupci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb nebo zdravotnických institucí.

 „Lidé s autismem se od batolecího věku až do dospělosti potýkají s celou řadou problémů, které zasahují do jejich života. Je to velmi náročná situace i pro jejich okolí.

V tištěné podobě je příručka k dispozici v budově krajské úřadu. Ke stažení je pak přímo pod tímto odkazem https://www.olkraj.cz/download.html?id=71743.