Olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči, regionální poskytovatel terénní služby rodinám dětí s těžkými zrakovými vadami či kombinovaným postižením, pořádá ve středu 26. února v 9,30 hod. tiskový briefing pro novináře u příležitosti otevření nové Zrakové „laboratoře“ pro klientské rodiny.

Čestnou záštitu poskytla oční lékařka MUDr. Kateřina Špačková, která je současně i garantkou Programu stimulace zraku. Součástí programu briefingu bude sdílení zkušeností se službami rané péče jedné z klientských rodin z Olomouckého kraje. K účasti jsou přivázni i zástupci z řad dlouhodobých a významných podporovatelů projektu Zrakové „laboratoře“. Jedná se o Nadaci Leontinka, Nadační fond Českého rozhlasu se sbírkou Světluška, Olomoucký a Zlínský kraj.  Předvedena bude také názorná ukázka funkčního vyšetření zraku instruktorkou stimulace zraku Petrou Navrátilovou, DiS.

Více ke Zrakové „laboratoři“ najdete na https://www.ranapece.cz/olomouc1/2020/02/14/zrakova-laborator-pomuze-detem-s-tezkou-vadou-zraku

nebo na facebookovém profilu www.facebook.com/SPRPOlomouc1