Společnost pro ranou péči pracuje v každém z regionů s ohledem na místní potřeby a situaci rodin. V Olomouckém kraji pravidelně vozíme pomoc do rodin v nepříznivé sociální situaci. Tyto rodiny žijí mnohdy ve velkých skupinách, v neutěšených podmínkách ubytoven, v situaci se těžko orientují, mají velký strach o život. Pokud by do těchto míst dorazil koronavirus, mohou se stát velkým ohniskem nákazy, ohrožujícím je samotné, ale i okolí. Pro rodiny jsme ušili roušky, zajistili hygienické potřeby, jejichž součástí byla i dezinfekce rukou a interiéru, s jednoduchým návodem, jak vše používat. Pravidelně rodinám vozíme potravinovou pomoc.