Přestože aktuální nouzový stav související se šířením koronaviru COVID-19 změnil způsob poskytování služby rané péče, ve Společnosti pro ranou péči rodinám s dětmi s hendikepem pomáháme i nadále a hledáme další možnosti, jak být užiteční tam, kde je to třeba.

Velmi rychle se nám podařilo přejít na online a telefonické konzultace poradkyň rané péče s rodinami a moc nás těší, že rodiny o tento způsob komunikace mají zájem a je pro ně přínosný. „Navázali jsme tak na naše staré motto – všechno jde, i když trochu jinak. Pomocí moderních technologií dokážeme s rodinou hovořit o jejích aktuálních potřebách a předat konkrétní doporučení, která mohou využít k rozvoji a podpoře dítěte,“ říká ředitelka českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová, „i když ale dokážeme pomoci, jak to jen jde, upřímně se velmi těšíme, až se svět zase vrátí do normálních kolejí.“

Naše poradkyně rané péče a instruktorky stimulace zraku také pro rodiny vyrábějí přehledné instruktážní letáky, videa, spoty týkající se aktuální situace, zároveň připravují i celou řadu materiálů zaměřených odborně – na rozvoj dítěte s hendikepem, na výrobu jednoduchých pomůcek, na rozvojové činnosti s dítětem… Zprostředkováváme rodinám i nové druhy podpory, v některých regionech nabízíme například možnost terapeutického rozhovoru s odborníkem, během kterého mohou rodiče svěřit své obavy související s aktuální situací a hledat možná řešení.

Vedle toho se snažíme pomáhat rodinám i jinak. Aktivně mapujeme potřeby rodin a shromažďujeme a předáváme pro ně podstatné informace k aktuální situaci. Distribuujeme rodinám roušky a v některých regionech i další materiální pomoc, jako jsou dezinfekční a hygienické prostředky, komunikujme i s místními úřady, samosprávami a dalšími zapojenými skupinami. Nad rámec naší práce nabízíme pomoc ostatním službám a zřizovatelům služeb zejména s rozvozem ochranných pomůcek a podobně. Staráme se i o zajištění ochranných pomůcek pro naše zaměstnance a jejich bezpečí. „Chceme poděkovat všem našim zaměstnancům a také zdravotníkům, policistům, hasičům, prodavačům…, všem těm, kdo stojí v boji s koronavirem v první linii. Přejeme jim hlavně zdraví a hodně sil, a pokud možno klidné Velikonoce v této neklidné době,“ uzavírá Vladimíra Salvetová, ředitelka centra rané péče v Ostravě.