Na základě nařízení hejtmana Moravskoslezského kraje se naše kolegyně z ostravského centra rané péče stejně jako ostatní pracovníci v sociálních službách v tomto regionu povinně zúčastnily testování na nový typ koronaviru pomocí takzvaných Rapid testů. U všech provedených testů byl výsledek negativní.

Výsledek rychlotestu ukáže, zda testovaný v minulosti prodělal nemoc COVID-19. Dokáže také říct, zda nemoc ještě probíhá. Nedokáže ale odhalit první týden nemoci. Testy pro pracovnice ostravského centra rané péče zajistil Moravskoslezský kraj a poskytl je zdarma.