I přes stále trvající omezení, raná péče funguje a snažíme se rodiny podporovat, jak to jen v současné situaci jde. V pobočkách po celé republice proběhlo v tomto týdnu několik vstupních jednání online a přijali jsme tak několik nových klientských rodin.

Nadále za dodržování všech hygienických opatření vozíme pomůcky do rodin, například jedné z klientských rodin dovezla poradkyně ochranný štít pro chlapce, který dýchá jen ústy. Nechtěl si ho nasadit, ale poradkyně pohotově vymyslela hru na vojáky i s bráškou a už to šlo. Některé rodiny také úspěšně využívají dobrovolníky, které jim zprostředkovaly kolegyně z brněnské pobočky.

S rodinami hodně telefonujeme, a to nejen na nedávno zřízené lince podpory. Poradkyně řeší se svými rodinami během dlouhých telefonátů vše potřebné, vyslechnou, poradí, odkážou na další informační zdroje.

A kromě toho řešíme mnoho dalších věcí: proběhla například online odborná porada brněnské pobočky spojená s kazuistikou, v Brně také navazují spolupráci s potravinovou bankou, aby bylo případně možné pomoci rodinám, které se dostanou do finančních obtíží. Pomáháme rodinám také s dokumenty k žádosti o odklad školní docházky tak, aby mohly odklad vyřídit bez návštěvy speciálně pedagogického centra. V Olomouci dezinfikují automobily. V Českých Budějovicích napekly kolegyně voňavé sušenky jako poděkování pro veškerý personál českobudějovické neonatologie, který se neúnavně stará o nedonošená miminka narozená s obtížným životním startem. Napříč pobočkami se připravují materiály k letošnímu 30. výročí Společnosti pro ranou péči, které v přívalu aktuálních událostí nemá takovou prioritu, ovšem věříme, že v podzimní kampani Týden rané péče bude příležitost třicetiletou historii naší organizace připomenout.