Pomalu, ale jistě se služba rané péče vrací ke své terénnosti. Od 8. června začnou poradkyně rané péče za dodržování jasně definovaných hygienických opatření dojíždět znovu přímo do rodin, které vychovávají dítě s postižením. Zároveň budou probíhat i ambulantní jednání a takzvaná funkční vyšetření zraku dětí, při nichž instruktorky stimulace zraku pomocí speciálních testů a metod zjišťují, jak dítě vidí. Zaměřují se například na zrakovou ostrost, kontrastní citlivost, zorné pole, barvocit i prostorové vidění.

Klientské rodiny byly o opětovném zahájení osobních terénních konzultací informovány stejně jako o nezbytných preventivních opatřeních a podmínkách, kdy se konzultace může uskutečnit. „S ohledem na zdravotní stav dítěte a míru rizika budeme samozřejmě respektovat případné rozhodnutí rodičů zatím osobní formu spolupráce omezit. V tom případě mohou konzultace probíhat i nadále převážně online nebo telefonicky. Konzultace distančně – na dálku – bude využita také v případě výskytu příznaků infekční nemoci, karantény či při pobytu dítěte v lázních nebo nemocnici,“ říká ředitelka ostravské pobočky Vladimíra Salvetová. Pokud to dovolí podmínky a počasí, budou upřednostňovány konzultace ve venkovním prostoru – na zahradě, v parku, při procházce na sídlišti a podobně, před uzavřenou místností.

Děkujeme všem rodinám za jejich trpělivost, zodpovědnost a těšíme se setkání s nimi!