Naše spřízněná duše, herec Jiří Dvořák, přeje rané péči ke kulatému výročí, které letos se Společností pro ranou péči slavíme. Děkujeme!!!