Pečující rodiče jsou vyčerpaní, ale jen 6 procent z nich vidí ideální řešení budoucnosti svých dětí v ústavní péči. I to jsou závěry výzkumu zaměřeného na rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním, který realizoval Nadační fond Avast ve spolupráci s organizací Schola Empirica. 
Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření nazvaná Analýza potřeb rodičů dětí s postižením nebo chronickým onemocněním přináší výsledky dotazníkového šetření mezi více než 1800 rodiči dětí s postižením nebo chronickým onemocněním, šetření probíhalo v únoru až březnu 2020. Výzkum se zaměřil především na potřeby samotných rodičů. Největší pozornost byla věnována tématům důležitosti a naplněnosti vybraných potřeb rodičů, využívání podpůrných služeb, vnímání překážek v péči o dítě, tématu rodičovských kompetencí, očekávání rodičů ohledně budoucí péče a také tématu celkové kvality života rodičů. Nejdůležitější poznatky a doporučení jsou shrnuty na konci dokumentu.

Kompletní výzkum je k dispozici zde ➡️ https://cutt.ly/afFdo4o