O vznik, rozvoj rané péče a její ukotvení v systému sociálních služeb v České republice se velmi zasloužila Terezie Hradilková. U příležitosti 30 let rané péče, které si letos připomínáme, přinášíme krátký rozhovor s touto významnou osobností speciální pedagogiky a sociální práce. Podívejte se, co Terezie přeje rané péči do dalších let.

Terezie Hradilková se od poloviny osmdesátých let minulého století neúnavně zasazovala o to, aby rodiny, do kterých se narodí dítě s postižením, dostaly včasnou odbornou a profesionální pomoc a mohly své dítě vychovávat doma, aby rodiče měli dostatek informací a kompetencí k výchově svého dítěte a aby okolní komunita vnímala jako samozřejmé, že lidé s hendikepem mají ve společnosti své přirozené místo.

Terezie Hradilková vystudovala pedagogickou fakultu UK a patřila ke skupině lidí, kteří poskytovali dobrovolnickou pomoc rodinám dětí se zrakovým postižením (1984) během studentských let. Zakládala první profesionální pracoviště rané péče (90. léta) organizaci rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením (Společnost pro ranou péči, 1997) a Asociaci pracovníků v rané péči (2003). Mnoha pracovištím rané péče v České republice při vzniku pomáhala. Jednala o legislativním ukotvení rané péče (2000–2009). Působením v mezinárodních organizacích podporovala vznik rané péče na Slovensku, v Turecku, v Srbsku, Bulharsku a Kosovu. I díky ní je raná péče vnímána jako svébytný obor s jasně formulovanými standardy, vyučuje se na školách a má své pevné místo v systému sociálních služeb. Jako iniciátorka osvětové kampaně Týden rané péče přispěla Terezie Hradilková k popularizaci služby mezi laickou i odbornou veřejností. Završením její práce pro ranou péči je Analýza situace rané péče v ČR a další doporučení pro ranou péči (http://www.ranapece.info/) a odborná publikace Praxe a metody rané péče v ČR. Průvodce sociálním modelem (Portál 2018).   V současné době se věnuje deinstitucionalizaci – řízení změn v sociálních službách.