Právě v Týdnu rané péče přichází na knižní trh publikace nazvaná Raná péče. Příručka pro teorii a praxi. Jejím autorem je Manfred Pretis, významný německý odborník zabývající se podporou vývoje dítěte v raném věku, spolu s českými autorkami Terezií Hradilkovou, která se významně zasloužila o rozvoj oboru rané péče v České republice, a také Jitkou Barlovou, současnou ředitelkou pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Publikace reflektuje teoretická východiska rané péče jako oboru, avšak kniha je zároveň praktickým průvodcem profesionálů pracujících (nejen) v sociální službě raná péče. Díky množství konkrétních cvičení, která umožňují sebereflexi a reflexi procesů probíhajících v centru rané péče jednotlivých poskytovatelů, je možné uplatnit teorii do přímé praxe. České autorky Jitka Barlová a Terezie Hradilková doplnily Pretisův text poznámkami s českými konotacemi a kapitolou o historii rané péče v České republice.

„Kniha je opravdovým průvodcem pro teorii a praxi rané péče pro profesionály v terénu i studenty příbuzných oborů. Soubor výzkumů a vědeckých teorií aplikuje do srozumitelných výstupů pro každodenní činnost center rané péče, stejně tak i pro práci každého jednotlivce v oboru,“ říká Jitka Barlová.

Vedle pracovníků zabývajících se ranou péčí publikace také dobře poslouží vysokoškolským studentům jako úvod do oboru rané péče, jejích teoretických východisek. Najdou zde informace o zásadních výzkumných studiích, které ovlivnily formování oboru raná péče a jsou dodnes pilířem k diskusím o efektivitě, eficienci a smyslu rané péče. Publikaci vydalo nakladatelství PASPARTA.