Poradkyně rané péče se stále vzdělávají, i v Týdnu rané péče

Službu rané péče chceme rodinám poskytovat v té nejvyšší kvalitě, tak abychom jim byli co nejlepší oporou a dobrými průvodci na jejich cestě. Kvalitu rané péče detailně stanovují takzvané standardy sociálních služeb, které vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Terénní pracovnice, které dojíždějí přímo do rodin dětí s hendikepem a kterým říkáme poradkyně rané péče, musí mít vysokoškolské vzdělání a absolvují řadu dalších výcviků, stále si zvyšují kvalifikaci, účastní se pravidelných intervizí a supervizí, na kterých mohou reflektovat své zkušenosti z konkrétních rodin a konzultovat přístup k jednotlivým klientům, účastní se oborných seminářů, konferencí. První rok pracují v rodinách pod supervizí zkušené kolegyně.

Vzdělávání probíhá samozřejmě i v této době, a to online formou. V tomto týdnu proběhl například kazuistický seminář na téma, jak správně plánovat službu rané péče. Kromě našich poradkyň se ho účastnili i zástupci dalších poskytovatelů rané péče, konkrétně organizací Educo Zlín, Slezská diakonie Lidie, Jdeme autistům naproti, Centrum pro dětský sluch Tamtam z Olomouce. Proběhl také workshop zaměřený na metody a techniky trénování paměti uplatnitelné v našich klientských rodinách.